تهدید ترامپ به خارج کردن آمریکا از «سازمان تجارت جهانی» – مشرق نیوزتحصیلات