اینجا مجهز به ۱۶۰ میلیون چشم است – مشرق نیوزتحصیلات