جزئیات نحوه خروج از کشور دانشجویان برای سفر اربعین – مشرق نیوزتحصیلات