حملات هوایی رژیم صهیونیستی به چند نقطه در نوارغزه – مشرق نیوزتحصیلات