حمله به منزل شیخ عیسی قاسم با چراغ سبز ترامپ انجام شد – مشرق نیوزتحصیلات