دیدید مذاکره در نیویورک و پاریس آمریکا را وحشی‌تر کرد؟ – مشرق نیوزتحصیلات