طلبکاران پرسپولیس و استقلال در صف انتظار – مشرق نیوزتحصیلات