فریب بانک مرکزی با صدور ضمانت نامه‌های خاص/ وکیل متهم: موکلم رای درمان دخترش به اسپانیا رفته – مشرق نیوز
تحصیلات