فیلم/ اجتماع بزرگ نوجوانان حسینی در “‌زیرآب‌” – مشرق نیوزتحصیلات