فیلم/ روایت یک شاهد عینی از هفدهم شهریور ۵۷‌ – مشرق نیوزتحصیلات