فیلم/ عزاداری یوم العباس (ع) حسینیه اعظم زنجان – مشرق نیوزتحصیلات