فیلم/ موسوی: آدریان دریا به مقصد رسید – مشرق نیوزتحصیلات