مشرق نیوز – عکس/ ابتکار جالب یک خشکشویی در محرمتحصیلات