مشرق نیوز – عکس/ اقدام زیبای عزاداران حسینی در کاشمرتحصیلات