مشرق نیوز – عکس/ شب هشتم محرم؛ هیئت ثارالله زنجانتحصیلات