مشرق نیوز – عکس/ مراسم آئینی سینی گردانی حضرت قاسم (ع)تحصیلات