نجات ۲۰ نفر از میان آتش و دود +عکس – مشرق نیوزتحصیلات