هشدار سیدجلال به هواداران پرسپولیس – مشرق نیوزتحصیلات