چرا ماهواره پیام در مدار قرار نگرفت – مشرق نیوزتحصیلات