گفت و گو با پدر دختر فوتبالدوستی که خودسوزی کرد – مشرق نیوزتحصیلات