ایران نصب زنجیره ۱۶۴تایی سانتریفیوژ نسل ۲ را آغاز کرده است – مشرق نیوز
تحصیلات