ترامپ وحشت خود از شرایط بد اقتصادی را ابراز کرد – مشرق نیوزتحصیلات