رفتار خشونت آمیز با زندانیان در زندان‌های آمریکا – مشرق نیوزتحصیلات