عراقچی: «قانون قدرتمندان» بر «قدرت قانون» غلبه دارد – مشرق نیوزتحصیلات