عربستان هم به‌دنبال غنی‌سازی اورانیوم رفت – مشرق نیوزتحصیلات