فیلم/ روضه چهارپایه خوانی “محمود کریمی” در چیذر – مشرق نیوزتحصیلات