فیلم/ مدح زیبای حضرت عباس(ع) با صدای نزار قطری – مشرق نیوزتحصیلات