فیلم/ نوحه خوانی مدیرعامل پرسپولیس – مشرق نیوزتحصیلات