مبلغ سعودی برنامه‌های سرگرمی بن سلمان را فسادزا خواند – مشرق نیوزتحصیلات