مشرق نیوز – عکس/ چهارپایه‌خوانی حاج محمود کریمی در چیذرتحصیلات