نمایندگان حق اساسی مردم را سلب کرده‌اند! – مشرق نیوزتحصیلات