وجود جاده‌های خاکی در تجارت نفت ایران – مشرق نیوزتحصیلات