ویژگی‌های دنیا پرستان از منظر امام حسین (ع) – مشرق نیوزتحصیلات