گرمای شدید هوا در فرانسه جان ۱۵۰۰ نفر را گرفت – مشرق نیوزتحصیلات