امضا موافقتنامه همکاری انتظامی و امنیتی بین ایران و قرقیزستان – مشرق نیوزتحصیلات