سرلشکر باقری: آماده دفاع قاطعانه از خلیج فارس هستیم – مشرق نیوزتحصیلات