عملکرد تاریخی شطرنج‌بازان ایرانی در جام جهانی – مشرق نیوزتحصیلات