گشت مشترک ترکیه و آمریکا در منطقه شرق فرات – مشرق نیوزتحصیلات