فیلم/ حضور سرلشکر باقری در پایگاه دریایی چین – مشرق نیوزتحصیلات