واکنش شدیداللحن چین به مصوبه سنای آمریکا – مشرق نیوزتحصیلات